Česky English Deutsch Nederland

Ing. Martin Chadim

588 52  Horní Dubenky 33
Mob.: +420 724 374 167
E-mail: info@chadimmlyn.cz

{LNG_title_menu}

Bulletin

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:
 Tento projekt vznikl za finanční podpory
kraje Vysočina

Fond Vysočiny


Trip tips

Přírodní zajímavosti

Národní přírodní rezervace

Špičák - přírodní rezervace rozkládající se asi 3km od Třeště

Zhejral - rašeliniště, rašelinné louky a rybník Zhejral asi kilometr od obce Klátovec tvoří rozsáhlý komplex se vzácnou faunou a flórou

Národní přírodní památky

Hojkovské rašeliniště - národní přírodní památku tvoří zbytek rašeliniště a bažinatý lesík nedaleko obce Hojkov, ležící v nadmořské výšce 650m o rozloze 5 hektarů

Přírodní rezervace

Jechovec - rezervace nedaleko obce Olšany u staré Říše, bohatý výskyt bledule jarní V Klučí - smíšený bukojedlový les s příměsí dalších dřevin leží na východním úbočí Velkého Špičáku

Luh u Telče - jedinečná ukázka lužního lesa ve vyšších a drsnějších polohách asi 1,5km od Telče

Mrhatina - původní bukový porost, hnízdiště řady druhů ptáků západně od zříceniny hradu Štamberk

Rašeliniště Bažantka - nachází se u obce Doupě a je tvořeno zbytkem přechodového a údolního rašeliniště

Rašeliniště Kaliště - botanicky nejvýznamnější údolní rašeliniště přecházející v podmáčené louky s pestrou květenou a zvířenou pozůstatků doby ledové. Najdeme ji nedaleko od Chadimova mlýna

Rašeliniště Loučky - na zbytku původně velkéhoprameništního svahového a údolního rašeliniště a zachovalého slatiniště v údolí potoka nedaleko Louček se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin

Roštýnská obora - největší komplex starého bukového lesa na Českomoravské vrchovině okolo hradu Roštýna

rybník Březina - rybník ležící západně od Dudína, kde se výskytují různé chráněné a ohrožené druhy rostlin

Štamberk a kamenné moře - bukový les okolo zříceniny Štamberku s typickým balvanovým proudem, kdy balvanová suť přechází v kamenné moře, vzniklé zvětráváním a rozpadem skal v době ledové

Velký pařezitý rybník - vodárenský rybník, založený vpolovině 16. st. pro chov ryb a jako zdroj vody pro Telč , tvoří rezervaci společně s nejhlubším rašeliništěm Jihlavských vrchů(až 4,5m) zvanou "Vejtopa"

Vílanecké rašeliniště - svahové a údolní rašeliniště v katastru obce Vílanec s výskytem vzácné květeny

Zaječí skok - první rezervace na Českomoravské vrchovině vyhlášená v roce 1924. Nalezneme ji u obce Jihlava - Horní Kosov

Přírodní památky

Bukovské rybníčky - rašeliniště s významnou květenou v katastru obce Buková u Třeště

Černíč - rybník s velmi bohatou květenou

Čertův hrádek - jedlobukový les na skalnatém podkladu u obce Rohozná u Jihlavy

Horní Nekolov - zbytek bukového porostu se smrkem a klenem u obce Mrákotín

Ještěnice - malé rašeliniště s typickou flórou u Horních Dubenek

Jezdovické rašeliniště - rašeliniště s typickou květenou u obce Jezdovice

Lukšovská - podmáčené lesní porosty s bohatým podrostem u Řídelova

Míchova skála - izolované žulové skalisko nedaleko od obce Řásná

Na Skalce - nápadná skupinka žulových skal v katastru obce Hojkov

Pahorek u Vržanova - pastvina s hojným výskytem jalovce u Vržanova

ZOO Jihlava

Rozhledny

Pípalka Křemešník - tel. +420 566 666 213
Oslednice Telč - tel. +420 567 213 325
Babylon u Kramolína - tel. +420 568 645 206
Karasín - Bystřice n. Pernštejnem - tel. + 420 556 550 156
Rosička - u Žďáru n. Sázavou - tel. +420 565 394 112, +420 605 499 941
Horní les u Rovečného - tel. +420 566 547 130

Sports facilities

Swimming: natural swimming with an isle and a paddling pool in Janštýn (1km), ponds (4,8,10 km). Swimming pools – Jihlava (Water Paradise), Pelhřimov (30 km), Jindřichův Hradec (30km),Třeboň (spa Aurora – salt water), Tennis courts Janštejn(1 km), Soccer and volleyball field Janštejn(1 km), mini-golf Janštejn(1km), Water skiing Kostelec(20 km),

hiking trails (nature trail of Otokor Březina, walks in the wood of Telč below Javořice),

Cycling

bicycle lanes in Vysočina and neighbourhood

16 Hlinsko – Jihlava - Telč - Slavonice – Fratres
32 Lom - Červená Lhota - Jindřichův Hradec - Landštejn - Slavonice
48 Slavonice - Vranov nad Dyjí – Hevlín
1003 Staré Město pod Landštejnem - Slavonice - Strážný vrch
1004 Slavonice - Český Rudolec - Slavonice
1113 Jindřichův Hradec – Mrákotín - Telč
1114 Kamenic nad Lipou - Jihlávka
1115 Landštejn – Střížovice
1116 Kunžak - Albeř
1118 Kunžak – Heřmaneč
1119 Dobrá Voda – Jalovčí
1162 Kaliště – Skrýchov
1163 Palupín – Mrákotín
1164 Studená - Javořice
5021 Kostelní Myslová – Roštejn
5092 Batelov – Panenská Rozsička
5123 Doupě – Kostelní Myslová
5124 Kostelní Myslová – Knínice
5125 Telč – Jaroměřice nad Rokytnou
5126 Telč – train stop Jihlávka
5128 train stop Jihlávka - Batelov

Festival of Handicrafts and Religion Greenway: J. Hradec - Křemešník, Javořice- Telč – Dačice – Slavonice

ski-lift and ski slope 10 km - Mrákotín ski resorts Čeřínek (25 km) and Křemešník (35 km), Cable railway Čeřínek

In summer ideal conditions for mushroom-picking and fishing.

Culture

Festivals in the neighbourhood:
Parésia in Horní Dubenky
Festival of Handicrafts and Religion
Festival of toys in Kamenice
Holidays in Telč

Worships:
In evangelical church in Horní Dubenky,1km
In catholic church in Počátky (6km) or in Batelov (10km)

Cinemas: Počátky, Studená, Třešť, J. Hradec, Jihlava, Pelhřimov
Theatres: Jihlava, during summer holidays fairy-tales in castle Červená Lhota, J. Hradec
Fairs: beginning of the summer holidays in Batelov, Počátky, end Juli/ beginning August in J. Hradec